Brankári
Timea
Gyomraiová
Daniela
Kozubová
Denisa
Mochnacká
Obrancovia
Tamara
Solárová
Viktória
Kubová
Alica
Mačugová
Kristína
Harčarufková
Alexandra
Storinská
Lucia
Billá
Tamara
Gmitterová
Klaudia
Vataščáková
Nikola
Vagaská
Sára
Jackovičová
Aneta
Mačugová
Aneta
Džundová
Záložníci
Anna
Valancová
Lívia
Maliňaková
Sabína
Sokolová
Alexandra
Tejová
Martina
Cingeľová
Erika
Belišová
Alexandra
Guzejová
Andrea
Fecková
Laura
Simová
Michaela
Mazurová
Aneta
Semhricová
Diana
Lemešová
Timea
Bochinová
Karolína
Cigliariková
Natalia
Vasiľková
Petra
Čornaničová
Dominika
Bereščáková
Gréta
Hviščová
Útočníci
Henrieta
Vaľušová
Annamária
Roháčová
Martina
Iľková